Znaleziono 4 artykuły

B. M. Kiedrow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Przedmiot i więź wzajemna nauk przyrodniczych", B. M. Kiedrow, Warszawa 1965 : [recenzja] Leon Szyfman B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 107-115
"Kłassifikacija nauk", I: "Engels i jego priedszestwienniki", B. M. Kiedrow, Moskwa 1961 : [recenzja] Irena Stasiewicz-Jasiukowa B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Dień odnogo wielikogo otkrytija", B. M. Kiedrow, Moskwa 1958 : [recenzja] B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) s. 744-745
"Marksistskaja koncepcja istorii jestiestwoznanija. Pierwaja czetwiert' XX wieka", B. M. Kiedrow, A. P. Ogurcow, Moskwa 1985 : [recenzja]. B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) A. P. Ogurcow (aut. dzieła rec.) s. 900