Znaleziono 17 artykułów

Antoni Kiełbasa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia w Akademii Leopoldyńskiej (1702-1811) Antoni Kiełbasa s. 7-15
Bibliografia publikacji ks. prof. Józefa Swastka Antoni Kiełbasa s. 13-21
W 40-lecie po ukazaniu się orędzia pojednania Antoni Kiełbasa s. 59-68
Działalność naukowo-duszpasterska ks. Józefa Gottschalska (1904-1996) Antoni Kiełbasa s. 71-76
Ludzie nauki o świętej Jadwidze Śląskiej Antoni Kiełbasa s. 113-119
"Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts", Erwin Gatz, Freiburg - Basel - Wien 1991-1995 : [recenzja] Antoni Kiełbasa Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) s. 148-154
"Die deutsche katholische Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945), Anselm Reichhold, [b.m.] 1992 : [recenzja] Antoni Kiełbasa Anselm Reichhold (aut. dzieła rec.) s. 158-162
"Das Schicksal der schlesischen Frauenklöster während des Dritten Reiches und 1945 Antoni Kiełbasa Thomas Mengel (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Pismo Święte w życiu Świętej Jadwigi Antoni Kiełbasa s. 171-178
Posąg św. Edyty Stein w Bazylice św. Piotra Antoni Kiełbasa s. 229-235
Salwatorianie w Archidiecezji Wrocławskiej Antoni Kiełbasa s. 251-279
"Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts", red. Erwin Gatz, Verlag Herder, Freiburg – Basel – Wien 1997-2006 : [recenzja] Antoni Kiełbasa Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) Verlag Herder (aut. dzieła rec.) s. 262-269
Biskup Adrian Włodarski (1807-1875)", Antoni Kiełbasa, Trzebnica 1995 : [recenzja] Stanisław Książek Antoni Kiełbasa (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Länder seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, t. VIII: Laien in der Kirche", Erwin Gatz, Freiburg – Basel – Wien 2008 : [recenzja] Antoni Kiełbasa Erwin Gatz (aut. dzieła rec.) s. 275-277
Środa Popielcowa, Wymowa symboliki popiołu Antoni Kiełbasa s. 337-339
1. niedziela Wielkiego Postu, Pokusa – może doprowadzić do grzechu Antoni Kiełbasa s. 339-340
2. niedziela Wielkiego Postu, Syn Boży – Jego słuchajcie! Antoni Kiełbasa s. 341-342