Znaleziono 25 artykułów

Andrzej Kempfi

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaja Kopernika wiekopomna heliocentryczna doktryna Andrzej Kempfi s. 9-23
Pierre Mesnard (1900-1969) Andrzej Kempfi s. 119-121
"Utopiści XVI i XVII wieku o wychowaniu i szkole", Waldemar Voisé, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Waldemar Voisé (aut. dzieła rec.) s. 144-146
Mikołaja Kopernika heliocentryczna budowla astronomii Andrzej Kempfi s. 147-161
Nicolas Copernic et Louis Vivès : essai comparatif Andrzej Kempfi s. 149-165
Über die neuentzifferten Kopernikanischen Scholien des Erasmus Reinhold Andrzej Kempfi s. 187-191
Posiedzenia Komitetu Andrzej Kempfi Zofia Skubała-Tokarska s. 191-195
Nowy Ptolomeusz w Polskich Prusiech Andrzej Kempfi s. 202-210
Tolosani versus Copernicus : on Certain Appendix to the Treatise "On the Truth of Holy Scripture" from the Forties of the 16th Century Andrzej Kempfi s. 239-254
"Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI - połowa XVIII wieku), Stanisław Tworek, Lublin 1970 : [recenzja] Andrzej Kempfi Stanisława Tworek (aut. dzieła rec.) s. 248-250
Mikołai Kopernik a Ludwik Vives. Szkic porównawczy Andrzej Kempfi s. 273-288
"Érasme ou le christianisme critique", Pierre Mesnard, Paris 1969 : [recenzja] Andrzej Kempfi Pierre Mesnard (aut. dzieła rec.) s. 371-372
Erazm aktualny dziś i wszędzie Andrzej Kempfi s. 433-434
O dwu edycjach "Anthelogikonu" Tidemana Giesego : z historii warmińskich polemik reformacyjnych w czasach Mikołaja Kopernika Andrzej Kempfi s. 455-464
Kopernikańska tabela ze starowarmińskiego brewiarza : o zapomnianym epizodzie działalności Mikołaja Kopernika na Warmii Andrzej Kempfi s. 503-509
Z dziejów nauki o człowieku w zaraniu polskiego Odrodzenia : o nieznanej polemice Kallimacha z platonizmem Marsilia Ficino Andrzej Kempfi s. 503-517
"Rewolucja kopernikańska", Włodzimierz Zonn, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Włodzimierz Zonn (aut. dzieła rec.) s. 583-585
"Ziemia i czasy Kopernika", Maria Bogucka, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Maria Bogucka (aut. dzieła rec.) s. 586-588
"Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna. Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium", Olsztyn 1973 : [recenzja] Andrzej Kempfi s. 588-589
Mikołaj Kopernik w angielskiej kulturze umysłowej epoki Szekspira", Henryk Zins, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kempfi Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 593-595
"Najstarszy życiorys Mikołaja Kopernika z roku 1588 pióra Bernardina Baldiego", Bronisław Biliński, Wrocław 1973 : [recenzja] Andrzej Kempfi Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 595-597
"W kręgu Mikołaja Kopernika", Henryk Zins, Lublin 1967 : [recenzja] Andrzej Kempfi Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"Odrodzenie", Paweł Rybicki, [w:] "Historia nauki polskiej", pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław 1970 : [recenzja] Andrzej Kempfi Paweł Rybicki (aut. dzieła rec.) s. 616-618
"Obserwatoria Mikołaja Kopernika na Warmii", Janusz Pagaczewski, Olsztyn 1967 : [recenzja] Andrzej Kempfi Janusz Pagaczewski (aut. dzieła rec.) s. 686-688
Erazm a życie intelektualne na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika Andrzej Kempfi s. 743-758