Znaleziono 9 artykułów

Józef Kelera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tradedia oświeceniowo-sentymantalna w Polsce przed rokiem 1795 Józef Kelera s. 67-96
Wrzesień w dramacie Józef Kelera s. 81-97
"Takie były zabawy, sporty w one lata. Szkice i felietony teatralne. 1968-1972", Józef Kelera, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 106
"Komu warto kibicować. Szkice o teatrze i dramacie", Józef Kelera, Kraków 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 245
"Lata czterdzieste: współczesność, historia, mit", Józef Kelera, "Dialog" nr 1 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 246
"Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814", opracował Eugeniusz Szwankowski, Wrocław 1954, Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Materiały do Dziejów Teatru w Polsce, pod redakcją Zbigniewa Raszewskiego i Eugeniusza Szwankowskiego, t. 1, Państwowy Instytut Sztuki, s. 384, ilustracji 21 : [recenzja] Józef Kelera Eugeniusz Szwankowski (aut. dzieła rec.) s. 262-273
"Polska dramaturgia groteski", Józef Kelera, "Dialog" nr 5 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 275
"Poezja Jakuba Jasińskiego. Zarys monograficzny", Józef Kelera, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Studia Historycznoliterackie Instytutu Badań Literackiech, pod red. Jana Kotta, t. 11, s. 158 : [recenzja] Roman Wołoszyński Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 326-346
VI Zjazd Naukowy Młodzieży Polonistycznej Józef Kelera s. 1240-1244