Znaleziono 7 artykułów

Anna Kazimierczak-Kucharska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Naturalne poznawanie aniołów konsekwencją ich ontycznej struktury : zarys ujęcia Tomasza z Akwinu Anna Kazimierczak-Kucharska s. 149-159
Aspekty procesu dążenia do doskonałego życia w filozofii greckiej i chrześcijaństwie pierwszych wieków Anna Kazimierczak-Kucharska s. 183-200
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji 740-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu oraz św. Bonawentury z Bagnoregio Anna Kazimierczak-Kucharska s. 297-301
Filozofia tomistyczna na konferencji „Od etyki cnót do etyki chronienia osób. Podstawy wychowania społecznego i politycznego” Izabella Andrzejuk Anna Kazimierczak-Kucharska s. 307-310
Sprawozdanie z udziału w Międzynarodowej Konferencji „Oblicza Mistyki” Anna Kazimierczak-Kucharska Karolina Ćwik s. 323-324
"Tomizm polski 1879-1918. Słownik filozofów", red. B. Listkowska, A. Andrzejuk, Radzymin 2014; "Tomizm polski 1919-1945. Słownik filozofów", Radzymin 2014; "Tomizm polski 1946-1965. Słownik filozofów", Warszawa–Radzymin 2015 : [recenzja] Anna Kazimierczak-Kucharska A. Andrzejuk (aut. dzieła rec.) B. Listkowska (aut. dzieła rec.) s. 371-374
"Doktor anielski o aniołach", Tomasz Stępień, Warszawa 2014 : [recenzja] Anna Kazimierczak-Kucharska Tomasz Stępień (aut. dzieła rec.) s. 375-377