Znaleziono 9 artykułów

Mariusz Kazańczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Marek Bielacki Marek Bratuń Anna Burzyńska Rafał Habielski Marek Halberda Grażyna Halkiewicz-Sejak Mariusz Kazańczuk Jacek Lyszczyna Anna Nasiłowska Krzysztof Obremski Andrzej Obrębski Bolesław Oleksowicz Wojciech Piotrowski Halina Popławska Małgorzata Pośpiach Anton Pretnar Adam Rysiewicz Wanda Sadowska Dorota Siwicka Małgorzata Sugiera Irena Urbaniakowa Józef Wróbel Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska s. 17-142
W kręgu piekła barokowego Mariusz Kazańczuk s. 23-46
Staropolskie herbarze : herby - historia - religia Mariusz Kazańczuk s. 37-57
Opowieści okrutne z jezuickiego rękopisu Mariusz Kazańczuk s. 94-106
"Staropolska kultura rękopisu" Mariusz Kazańczuk s. 122-130
Odnaleziony autor "Historyj świeżych i niezwyczajnych" Mariusz Kazańczuk s. 137-146
"Korona polska" Kaspra Niesieckiego jako dzieło religijne Mariusz Kazańczuk s. 139-151
Opis Bożego Narodzenia : Dwie karty ze starej kroniki Mariusz Kazańczuk s. 169-172
Na tropie autora "Historyj świeżych i niezwyczajnych" : dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej Mariusz Kazańczuk s. 195-203