Znaleziono 7 artykułów

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Enhanced economic governance in the EU : alternative to a political union? Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 10-35
Perspektywy ustanawiania nowych wspólnych polityk UE : wnioski dla Polski Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 18-37
Akt Końcowy Rundy Urugwajskiej Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 50-54
Konferencja "Znaczenie funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski" Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 99-100
Realizacja semestrów europejskich w Polsce : efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 117-126
"Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską", red. E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec, Warszawa 1996 : [recenzja] Marta Błąd Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (aut. dzieła rec.) Ewa Synowiec (aut. dzieła rec.) s. 178-180
Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 r. - informacja o konferencji Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 240-242