Znaleziono 4 artykuły

Wiesława Kaszubina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Specyfika początków czasopiśmiennictwa polskiego w Łodzi (1863-1914) Wiesława Kaszubina s. 42-50
Prasa łódzka po drugiej wojnie światowej : szkic bibliograficzny Wiesława Kaszubina s. 83-86
Notatki o prasie łódzkiej Wiesława Kaszubina s. 171-197
"Prasoznawcze prace dyplomowe w Polsce do r. 1968", Sylwester Dziki, Kraków 1970 : [recenzja] Wiesława Kaszubina Sylwester Dziki (aut. dzieła rec.) s. 297-299