Znaleziono 8 artykułów

Piotr Kasprzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana imienia i nazwiska w prawie polskim : (wstęp do problematyki) Piotr Kasprzyk s. 45-92
Stosunki majątkowe między małżonkami a prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonków – zagadnienia wybrane Piotr Kasprzyk s. 83-94
    Zacytuj
  • Udostępnij
Separacja małżonków : instytucja funkcjonująca w polskim prawie rodzinnym i w prawie kanonicznym Piotr Kasprzyk s. 87-118
Podstawowe zagadnienia dotyczące systemu rejestracji stanu cywilnego na Ukrainie Piotr Kasprzyk s. 123-139
"Prawo rodzinne w Polsce i w Europie", Piotr Kasprzyk, Lublin 2005 : [recenzja] Henryk Haak Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 218-222
"Separacja prawna małżonków", Piotr Kasprzyk, Lublin 2003 : [recenzja] Wojciech Góralski Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 257-262
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Instytucja separacji małżeńskiej", Piotr Kasprzyk, Lublin-Sandomierz 1999 : [recenzja] Grzegorz Jędrejek Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000", oprac. P. Kasprzyk, Lublin 2003 : [recenzja] Józef Wroceński Piotr Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 300-303