Znaleziono 2 artykuły

Algis Kasperavičius

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reakcja litewskich władz i opinii społecznej na wydarzenia ostatniej fazy wojny polsko-bolszewickiej Algis Kasperavičius s. 43-52
Współczesna historiografia litewska o wydarzeniach końca drugiej wojny światowej i jej skutkach dla Litwy: mity, koniunktura, poszukiwanie obiektywizmu Algis Kasperavičius s. 199-211