Znaleziono 9 artykułów

Danuta Kasparek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gustaw Gizewiusz - życie i działalność : sprawozdanie z sesji Danuta Kasparek s. 89-93
"Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu", pod red. M. Biskupa, Toruń 1995 : [recenzja] Danuta Kasparek Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 99-102
Historia Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Danuta Kasparek s. 155-170
"Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborców", pod red. Sławomira Kalembki i Norberta Kasparka, Olsztyn 1998 : [recenzja] Danuta Kasparek Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) Norbert Kasparek (aut. dzieła rec.) s. 334-335
V Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, Olsztyn, 6-7 wrzeœśnia 2007 r. Danuta Kasparek s. 340-345
Zespół akt Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi (1945-1950) w zasobie Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Danuta Kasparek s. 407-421
Studia ks. Walentego Barczewskiego w Braniewie i w Eichstätt (maj 1879 - grudzień 1883) Danuta Kasparek s. 539-550
"Olsztyn na starych pocztówkach = Olsztyn auf alten Postkarten", Celina Grabowska, Olsztyn 2003 : [recenzja] Danuta Kasparek Celina Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 577-579
"Olsztyn, jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej pocztówce", Rafał Bętkowski, Olsztyn 2003 : [recenzja] Danuta Kasparek Rafał Bętkowski (aut. dzieła rec.) s. 579-581