Znaleziono 3 artykuły

Jarosław Karzarnowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polonizmy w ukraińsko-łacińskim (słowiano-łacińskim) rękopiśmiennym słowniku Arseniusza Koreckiego-Satanowskiego i Epifaniusza Sławinieckiego z XVII wieku Jarosław Karzarnowicz s. 187-200
"Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim", Wiesław Witkowski, Kraków 1999 : [recenzja] Jarosław Karzarnowicz Wiesław Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 290-293
Wpływ języka polskiego na język starobiałoruskiej "Kroniki Bychowca" Jarosław Karzarnowicz s. 405-413