Znaleziono 5 artykułów

Maciej Karwowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Creative Mix? : Teacher`s Creative Leadership, School Creative Climate, and Students` Creative Self-Efficacy Maciej Karwowski s. 25-43
Uwarunkowania realizacji potencjału : od kreatywności do osiągnięć twórczych Maciej Karwowski Joanna Szen-Ziemiańska s. 41-59
Zmotywowana kreatywność: synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży Jacek Gralewski Maciej Karwowski s. 45-58
Inteligencja "akademicka", emocjonalna i zdolności twórcze uczniów o różnych osiągnięciach szkolnych Maciej Karwowski s. 103-115
Intuicja jako zdolność, wymiar osobowości i styl funkcjonowania : syntetyzujący przegląd niektórych stanowisk psychologicznych Maciej Karwowski s. 189-206