Znaleziono 6 artykułów

Renata Karkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Measuring systemic risk in the Polish banking systemby means of the risk-based balance sheets method Renata Karkowska s. 7-18
The analitycal framework for identyfying and benchmarking systematically important financial institutions in Europe Renata Karkowska s. 25-40
Koszty ekonomiczne ryzyka systemowego na rynku finansowym Renata Karkowska s. 263-264, 33-53
Sources of Foreign Currency Debt in European Countries Renata Karkowska s. 74-88
What kind of systemic risks do we face in the European banking sector? The approach of CoVaR measure Renata Karkowska s. 114-124
Innowacje finansowe jako źródło generowania ryzyka systemowego Renata Karkowska s. 150-164, 225-226