Znaleziono 6 artykułów

Piotr Kardela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powstanie i działalność Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA w œświetle materiałów wywiadu cywilnego Polski Ludowej Piotr Kardela s. 145-169
<<„Niepodległość” – czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski>>, Warszawa 2002 : [recenzja] Piotr Kardela s. 213-216
"Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna", Piotr Kardela, Szczecin 2000 : [recenzja] Tadeusz Wolsza Piotr Kardela (aut. dzieła rec.) s. 244-249
"Stanisław Gierat 1903-1977 : działalność społeczno-polityczna", Piotr Kardela, Szczecin 2000 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Piotr Kardela (aut. dzieła rec.) s. 262-268
"Szesnaście miesięcy wolności - 'Solidarność' w województwie elbląskim", pod red. Janusza Hochleitnera, Elbląg 2006 : [recenzja] Piotr Kardela Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 269-271
O Profesorze Tadeuszu Kisielewskim (1939-2012) i jego kilku książkach Piotr Kardela s. 520-524