Znaleziono 15 artykułów

Robert Kantor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przygotowanie do małżeństwa w świetle dokumentów Pierwszego Synodu Diecezji Tarnowskiej Robert Kantor s. 17-29
Powołanie rodziny XXI wieku Robert Kantor s. 45-62
Środki służące dążeniu ku doskonałości kapłańskiej w Kodeksie Jana Pawła II Robert Kantor s. 61-76
Sumienie chrześcijańskie a rozwód cywilny Robert Kantor s. 93-104
„»Rota Hiszpańska«. Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii (studium historyczno-prawne)”, Robert Kantor, Tarnów 2013 : [recenzja] Łukasz Jan Koprowicz Robert Kantor (aut. dzieła rec.) s. 141-142
"Rola i zadania wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne", Robert Kantor, Tarnów 2011 : [recenzja] Marek Saj Robert Kantor (aut. dzieła rec.) s. 191-195
Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. : analiza kan. 281 §1 Robert Kantor s. 191-222
"Imposibilidad de cumplior o incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio? : Historia, jurisprudencia, doctrina, normativa, magisterio, interdisciplinariedad y psicopatologia incidents en la cuestion", Eloy Tejero, Pamplona 2005 : [recenzja] Robert Kantor Eloy Tejero (aut. dzieła rec.) s. 195-201
Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum w Pampelunie Robert Kantor s. 195-200
"El orden de los clérigos o ministros sagrados. Formación, incardinación y Estatuto Jurídico Personal", T. Rincón-Pérez, Pamplona 2009 : [recenzja] Robert Kantor T. Rincón-Pérez (aut. dzieła rec.) s. 206-209
Szkoła katolicka w liście okólnym Kongregacji do spraw Edukacji Katolickiej z 5 maja 2009 Robert Kantor s. 273-283
Opiniodawczy charakter Rady do spraw ekonomicznych w Kodeksie Jana Pawła II Robert Kantor s. 287-303
Życie i posługa prezbiterów w działalności Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów biskupa Wiktora Skworca w latach 1998-2011 Robert Kantor s. 400-411
La conformidad y la “duplicidad de conocimiento” de una misma causa en la base del decreto de la Rota Española del 15 de junio de 2007 Robert Kantor s. 405-422
Kompetencje Roty Rzymskiej po opublikowaniu "motu proprio Querit semper" Robert Kantor s. 447-459