Znaleziono 14 artykułów

Kamil Kantak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Opactwo św. Gotarda w Szpetalu pod Włocławkiem zakonu Cysterskiego", ks. dr. Józef Nowacki, Gniezno 1934 : [recenzja] Kamil Kantak Józef Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Bernardyni w Polsce 1453-1530", t. 2, o. Czesław Bogdalski, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Czesław Bogdalski (aut. dzieła rec.) s. 132
"Dzieje Kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie w wiekach średnich", o. Kazimierz Rosenbaiger, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Kazimierz Rosenbaiger (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Bernardyni w Polsce", t. 1, o. Czesław Rogalski, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Czesław Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Bernardinus Gallellus de Jadra vicarius et officialis generalis Cracoviensis 1509-1517 ex actis et documentis potissimum manuscriptis deprompsit atque enarravit", Jan Krzemieniecki, Cracoviae 1943 : [recenzja] Kamil Kantak Jan Krzemieniecki (aut. dzieła rec.) s. 278-280
Lismaninus qua religiosus Kamil Kantak s. 327-346
"Architektura Kalwarji Zebrzydowskiej (1600-1802)", Jerzy Szablowski, Kraków 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Jerzy Szablowski (aut. dzieła rec.) s. 391-392
"Prowincja litewska Sióstr Miłosierdzia", Stefan Rosiak, Wilno 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Stefan Rosiak (aut. dzieła rec.) s. 422-424
Capitula necnon Constitutiones FF. Minorum Observantium (Bernardinorum) Provinciae Poloniae 1453 (1467) - 1628 Kamil Kantak s. 449-493
"Kwestja prymasostwa polskiego pod koniec XVIII wieku", ks. Władysław Kwiatkowski, Warszawa 1935 : [recenzja] Kamil Kantak Władysław Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 473-474
"Die Bruderschaft der deutschen Katholiken in Posen", p. Venantius Kempf OMConv, Poznań 1933 : [recenzja] Kamil Kantak Venantius Kempf (aut. dzieła rec.) s. 524-526
"Bernardyni polscy r. 1453-1572", ks. Kamil Kantak, Lwów 1933 : [recenzja] Jan Kulpa Kamil Kantak (aut. dzieła rec.) s. 526-527
"Studyum o Kadłubku", Oswald Balzer, Lwów 1934-1935 : [recenzja] Kamil Kantak Oswald Balzer (aut. dzieła rec.) s. 553-555
"René Deskartes či Tomaš Akvinsky", Jaroslav Benesz, Praha 1935 : [recenzja] Kamil Kantak Jaroslav Benesz (aut. dzieła rec.) s. 555-556