Znaleziono 10 artykułów

Agnieszka Kampka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010", Agnieszka Budzyńska-Daca, Warszawa 2015 Agnieszka Kampka Agnieszka Budzyńska-Daca (aut. dzieła rec.) s. 57-61
Rhetoric in the Knowledge Society – sprawozdanie z konferencji Agnieszka Kampka s. 61-71
Retoryka i wiedza - wielogłos : społeczeństwo, wiedza i retoryka Agnieszka Kampka s. 65-67
Retoryka doradzania – sprawozdanie z jubileuszowej konferencji PTR Agnieszka Kampka s. 87-91
"Culture, Catastrophe, and Rhetoric. The Texture of Political Action", red. Robert Hariman i Ralph Cintron, New York-Oxford 2015 : [recenzja] Agnieszka Kampka Ralph Cintron (aut. dzieła rec.) Robert Hariman (aut. dzieła rec.) s. 87-92
"Beyond Words. Picture, Parables, Paradoxes", red. András Benedek, Kristóf Nyíri, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015 : [recenzja] Agnieszka Kampka András Benedek (aut. dzieła rec.) Peter Lang (aut. dzieła rec.) Kristóf Nyíri (aut. dzieła rec.) s. 88-90
Otwarte seminarium – nowa inicjatywa PTR Agnieszka Kampka s. 98-99
"Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii", Tomasz Piekot, Warszawa 2016 : [recenzja] Agnieszka Kampka Tomasz Piekot (aut. dzieła rec.) s. 105-108
Symboliczne formy władzy Agnieszka Kampka s. 121-144
Odkrywanie obrazu (w dobie audiowizualności) Paweł Sarna Agnieszka Kampka (aut. dzieła rec.) s. 405-409