Znaleziono 24 artykuły

Roman Kamienik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odwrót Spartakusa i fiasko przeprawy na Sycylię : przyczynek do powstania niewolników w l. 73-71 p. n. e. Roman Kamienik s. 1-23
Niewolnicy w pismach Salwiana z Marsylii na tle pogladów literatury antycznej Roman Kamienik s. 1-19
Z zagadnień powstania Spartakusa Roman Kamienik s. 1-31
Powstanie Spartakusa : fakty, polemiki, dyskusje Roman Kamienik s. 1-22
Przyczynki do interpretacji źródeł dotyczących powstania Spartakusa Roman Kamienik s. 1-27
Klęska obozu republikańskiego w wojnie domowej 49-48 r. przed n.e. a odpowiedzialność Pompejusza Roman Kamienik s. 5-31
Gladiatorzy i igrzyska gladiatorskie w ostatnim wieku Republiki Rzymskiej Roman Kamienik s. 7-22
Humanitas barbarzyńców i barbarzyństwo rzymian Roman Kamienik s. 9-36
Zbiegostwo niewolników w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego i u jego schyłku Roman Kamienik s. 9-32
Ucisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzymskiej w ostatnich wiekach Cesarstwa Roman Kamienik s. 9-38
Alea iacta est? Roman Kamienik s. 21-32
Zagadnienie własności w pismach Salwiana z Marsylii na tle stosunku Kościoła pierwszych wieków do bagactwa i ubóstwa Roman Kamienik s. 29-55
Ucieczka Labienusa : przyczynek do wojny domowej Cezara z Pompejuszem Roman Kamienik s. 29-46
W 2050 rocznicę powstania Spartakusa Roman Kamienik s. 31-51
"Moritur et ridet" w związku z 1500 rocznicą (476 - 1976) upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego Roman Kamienik s. 33-43
Na marginesie studiów nad powstaniem Spartakusa Roman Kamienik s. 35-63
O nierozwiązanych zagadnieniach z życia Salwiana z Marsylii Roman Kamienik s. 47-75
O wróżebnej roli węża i konia w religii grecko-rzymskiej Roman Kamienik s. 51-58
Kwestia naczelnego dowództwa Pompejusza i ewakuacja Italii przez wojska republikańskie w wojnie domowej 49 r. p.n.e. Roman Kamienik s. 57-85
Spartakus i morze Roman Kamienik s. 71-80
Studia nad topografią powstania Spartakusa Roman Kamienik s. 95-124
Wojna Cezara z Pompejuszem na Wschodzie Roman Kamienik s. 161-191
O wstępie do przekładu "Wojny Gallijskiej" Cezara i znajomości Cezara w Polsce Roman Kamienik s. 177-187
"Studia nad powstaniem Spartakusa", Roman Kamienik, Lublin 1984 : [recenzje] Jerzy Kolendo Roman Kamienik (aut. dzieła rec.) s. 779-784