Znaleziono 18 artykułów

Andrzej Kamieński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przyczynek do orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego w sprawach karnych Andrzej Kamieński s. 13-25
Johann Gustav Droysen i Kazimierz Jarochowski : dwugłos w sprawie Wielkiego Elektora i Kalksteina Andrzej Kamieński s. 21-38
    Zacytuj
  • Udostępnij
Działania dyplomacji brandenburskiej w Polsce podczas elekcji 1674 roku Andrzej Kamieński s. 28-45
O podmiocie przestępstw wojskowych Andrzej Kamieński s. 40-52
Sprawa sukcesji Hohenzollernów brandenburskich na Górnym Śląsku w epoce wczesnonowożytnej (do 1740 roku) Andrzej Kamieński s. 63-78
"Al'bertina. Očerki istorii Kenigsbergskogo universiteta. K 450-letiju so vremeni osnovanija", Kazimir Lavrinovič, Kaliningrad 1995 : [recenzja] Andrzej Kamieński Kazimir Lavrinovič (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku", Andrzej Kamieński, Olsztyn 1995 : [recenzja] Jerzy Maroń Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 104-106
"Polska a Brandenburgia - Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne", Andrzej Kamieński, Poznań 2002 : [recenzja] Sławomir Augusiewicz Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 113-116
Nominacja Bogusława Radziwiłła na urząd namiestnika Prus Książęcych w 1657 roku Andrzej Kamieński s. 119-130
Jubileusz Profesora Bogdana Wachowiaka Andrzej Kamieński s. 127-128
Uznanie królewskiego statusu Prus przez uczestników pierwszej fazy wojny północnej (1700-1703) Andrzej Kamieński s. 163-182
"Książę Ernest Bogusław von Croy (1620-1684)", Zygmunt Szultka, Słupsk 1996 : [recenzja] Andrzej Kamieński Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 188-191
Zakon Krzyżacki wobec koronacji elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla w Prusach Andrzej Kamieński s. 253-264
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 lipca 1995 r. WZ 140 Andrzej Kamieński s. 257-265
"The Cultivation of Monarchy and the Rise of Berlin: Brandenburg-Prussia 1700", ed. by Karin Friedrich, Sara Smart, Farnham 2010 : [recenzja] Andrzej Kamieński Karin Friedrich (aut. dzieła rec.) Sara Smart (aut. dzieła rec.) s. 269-272
"Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia", Janusz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Andrzej Kamieński Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku", Andrzej Kamieński, Olsztyn 1995 : [recenzja] Barbara Szymczak Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Historia Prus. Narodziny - mocarstwo - obumieranie", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Dzieje Brandenburgii - Prus. Na progu czasów nowożytnych (1500-1701)", Bogdan Wachowiak, przy współudziale Andrzeja Kamieńskiego, Poznań 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 394-397