Znaleziono 21 artykułów

Stanisław Kamiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ku uściśleniu filozofii (Kierunki badań ks. prof. dra Józefa Iwanickiego) Stanisław Kamiński s. 7-21
Doświadczalny punkt wyjścia etyki Stanisław Kamiński T. Styczeń s. 21-73
O prawdach koniecznych Stanisław Kamiński s. 47-72
Les domaines de la théorie de l'être Stanisław Kamiński s. 57-76
La cognoscibilité de l'existence de Dieu Stanisław Kamiński Zofia Józefa Zdybicka s. 77-123
Główne koncepcje filozofii dziejów Stanisław Kamiński s. 89-121
Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej Stanisław Kamiński s. 103-116
Wpływ promieniowania nadfioletowego na parametry niektórych farb akrylowych Jerzy Ciabach Stanisław Kamiński Sławomir Skibiński s. 139-143
Poznanie Boga a typy racjonalnego poznania Stanisław Kamiński s. 145-154
"Obywatelska polityka społeczna", Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Bergmann Mirosław Grewiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 170-164
O roli środków instrumentalnych w poznaniu fizykalnym i filozoficznym Stanisław Kamiński s. 185-193
O różnych rodzajach wiedzy o moralności Stanisław Kamiński s. 193-204
Nauka o indukcji w logice XVI-ego wieku Stanisław Kamiński s. 235-258
Emancypacja i współzawodnictwo nauk w XV w. Stanisław Kamiński S. Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 241-248
Współczesne metody metafizyki (streszczenie odczytu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce, Lublin, 1966, KUL) Stanisław Kamiński s. 255-264
Leibniza koncepcja formy logicznej (w 250-lecie śmierci) Stanisław Kamiński s. 295-301
"Metafizyka: zarys podstawowych zagadnień", M.A. Krąpiec, Poznań 1966 : [recenzja] Stanisław Kamiński M.A. Krąpiec (aut. dzieła rec.) s. 303-308
Jak pojmują filozofię współcześni filozofowie polscy Stanisław Kamiński s. 327-338
"Zaganienie historii filozofii", Stefan Swieżawski, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Kamiński Stefan Swieżawski (aut. dzieła rec.) s. 367-371
Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Rzeszowie w kontekście współczesnych zrzeszeń chrześcijańskich Stanisław Kamiński s. 397-407
"Słownik filozofów", T. 1, Warszawa 1966 : [recenzja] Stanisław Kamiński s. 838-839