Znaleziono 2 artykuły

Franciszek Kamecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uczestnictwo młodzieży w liturgii eucharystycznej : (spostrzeżenia, uwagi, propozycje) Franciszek Kamecki s. 63-81
Znad Wisły nad Wełtawę Zbigniew Zielonka Lenka Daňhelonà (aut. dzieła rec.) Franciszek Kamecki (aut. dzieła rec.) s. 261-264