Znaleziono 6 artykułów

Stefan Kalinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym Stefan Kalinowski s. 3-20
Prawo oskarżonego do obrony w procesie karnym Niemieckiej Republiki Demokratycznej Stefan Kalinowski s. 3-17
Instytucja sprostowania protokołu sądowego w sprawach karnych Stefan Kalinowski s. 28-42
"Postępowanie karne. Zarys części szczególnej", S. Kalinowski, Warszawa 1964 : [receznja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
"Przebieg procesu karnego", S. Kalinowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stefan Kalinowski (aut. dzieła rec.) s. 67-69
Stanisław Śliwiński [wspomnienie pośmiertne] Stefan Kalinowski s. 106-111