Znaleziono 2 artykuły

Izabela Kalinowska-Blackwood

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka feministyczna na bezdrożach Elaine Showalter Izabela Kalinowska-Blackwood (tłum.) Ryszard Nycz (tłum.) s. 115-146
O synkretyzmie form w "Konradzie Wallenrodzie" Edward Stankiewicz Izabela Kalinowska-Blackwood (tłum.) s. 127-137