Znaleziono 1 artykuł

Valerìj M. Kalinkin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Теория и практика лексикографии поэтонимов : (на материале творчества А. С. Пушкина)", В. М. Калинкин, Донецк 1999 : [recenzja] Leontij Mironiuk Valerìj M. Kalinkin (aut. dzieła rec.) s. 344-345