Znaleziono 8 artykułów

Sławomir Kalbarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sowieckie represje wobec polskiego podziemia niepodległościowego w Warszawie i okolicach na przełomie 1944 i 1945 roku Sławomir Kalbarczyk s. 139-155
Do Redaktora "Przeglądu Historycznego" Sławomir Kalbarczyk s. 195
"Polscy pracownicy nauki - ofiary zbrodni sowieckich w latach II wojny światowej. Zamordowani - więzieni - deportowani", Sławomir Kalbarczyk, Warszawa 2001 : [recenzja] Violetta Rezler-Wasielewska Sławomir Kalbarczyk (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Polacy na Kołymie 1940-1943", Małgorzata Giżejewska, Warszawa 1997 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Małgorzata Giżejewska (aut. dzieła rec.) s. 212-218
Kazimierz Bartel pod okupacja sowiecką we Lwowie Sławomir Kalbarczyk s. 277-300
„Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej”, Piotr Żaroń, Warszawa 1990 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Piotr Żaroń (aut. dzieła rec.) s. 343-349
„W radzieckich okowach. Studium o agresji 17 września 1939 r. i radzieckiej polityce w regionie łomżyńskim w latach 1939–1941”, Michał Gnatowski, Łomża 1997 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Michał Gnatowski (aut. dzieła rec.) s. 503-506
„Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943”, Daniel Boćkowski, Warszawa 1999 : [recenzja] Sławomir Kalbarczyk Daniel Boćkowski (aut. dzieła rec.) s. 506-511