Znaleziono 3 artykuły

Mariusz Kalandyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje językowe przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie prac dyplomowych) = The Language Competences of the Future Primary Education Teacher (On Example of Diploma Thesis) Mariusz Kalandyk Dorota Szumna s. 92-100
Poetyka i światopogląd Marian Kisiel Mariusz Kalandyk (aut. dzieła rec.) s. 205-207
Literatura : nieszczęśliwy polonista i płynna nowoczesność Mariusz Kalandyk s. 288-301