Znaleziono 1 artykuł

Milena Kaczmarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy nauczyciel wczesnej eduacji może być wzorem porozumiewania się w języku ojczystym? : rozważania o (nie)kompetencjach językowych studentów pedagogiki = Is a teacher of early education a role model to follow in communicating in the mother tongue? : on linguistic (in)competence of pedagogy students Milena Kaczmarczyk Małgorzata Sławińska s. 137-150