Znaleziono 8 artykułów

Michał Kaczmarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Michał Kaczmarczyk s. 5
System komunikacji wizualnej jako narzędzie public relations szkoły wyższej Michał Kaczmarczyk s. 75-93
Populizm jako wartość wyborcza : "Rozważania wokół programu" Alberta Gore'a Michał Kaczmarczyk s. 106-117
Kultura prawna a polityka : (ujęcie funkcjonalne) Michał Kaczmarczyk s. 123-134
    Zacytuj
  • Udostępnij
Strategia gazety jako element przewagi rynkowej Michał Kaczmarczyk Dagmara Szastak-Zięba s. 129-139
Wykorzystanie narzędzi wewnętrznego public relations w działalności uczelni : na przykładzie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Michał Kaczmarczyk s. 131-141
"Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. T. 2", oprac. Dariusz Rott, Michał Kaczmarczyk, Katowice-Sosnowiec 2005 : [recenzja] Barbara Pytlos Michał Kaczmarczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"Problemy konwergencji mediów", red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott, Sosnowiec 2013 : [recenzja] Zbigniew Widera Michał Kaczmarczyk (aut. dzieła rec.) Dariusz Rott (aut. dzieła rec.) s. 174-177