Znaleziono 4 artykuły

Kryspin Z. Kacprzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn katechetyczny Tadeusz Balewski Kryspin Z. Kacprzak Józef Krawiec Władysław Kubik s. 95-112
Biuletyn katechetyczny Kryspin Z. Kacprzak Władysław Kubik Zbigniew Marek Stanisław Warzeszak s. 95-111
Biuletyn katechetyczny Jan Gruszka Kryspin Z. Kacprzak Władysław Kubik Karl-Heinz Schmitt Elżbieta Kowalska (tłum.) s. 95-113
Biuletyn katechetyczny Kryspin Z. Kacprzak Władysław Kubik Margarita Sondej s. 111-130