Znaleziono 12 artykułów

Iwona Kabzińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie w miejskim hałasie Iwona Kabzińska s. 51-62
Walka o przestrzeń w mieście wielokulturowym - na przykładzie współczesnego Wilna Iwona Kabzińska s. 71-86
Sytuacja etnokonfesyjna Moskwy i jej odbicie przestrzenne Iwona Kabzińska s. 75-88
Tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa : "kultura polska" w rozumieniu Polaków z Białorusi Iwona Kabzińska s. 128-139
Pobocza Europy : Białoruś Iwona Kabzińska s. 129-142
"Młodzież akademicka a współczesna nauka", pod red. Kazimierza Jankowskiego, Siedlce 2003 : [recenzja] Iwona Kabzińska Kazimierz Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 167-170
"Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Nauki Humanistyczne", red. Ryszard Droba, Adam Bobryk, Marta Jakubiak, Siedlce 2008 : [recenzja] Iwona Kabzińska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) Ryszard Droba (aut. dzieła rec.) Marian Jakubik (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Studencki ruch naukowy - wyzwania XXI wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Siedlce, 25-26 kwietnia 2002 r. Nauki humanistyczne", red. Kazimierz Jankowski, Siedlce 2002 : [recenzja] Iwona Kabzińska Kazimierz Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia", Iwona Kabzińska, Warszawa 2009 : [recenzja] Zdzisław J. Winnicki Iwona Kabzińska (aut. dzieła rec.) s. 227-234
"Trendy naukowe młodzieży akademickiej: Nauki humanistyczne", pod red. Kazimierza Jankowskiego, Siedlce 2004 : [recenzja] Iwona Kabzińska Kazimierz Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Cechy współczesnej religijności ludności polskiej na Białorusi Iwona Kabzińska s. 263-278
Świadomość odrębności terytorialnej i kulturowej a kwestia identyfikacji regionalnej : (na przykładzie Białorusi) Iwona Kabzińska s. 339-352