Znaleziono 3 artykuły

Agnieszka Kaźmierczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dostosowanie systemu Jednorodnych Grup Pacjentów do warunków panujących w polskich szpitalach Aleksandra Grzelewska Agnieszka Kaźmierczak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska s. 9-28
    Zacytuj
  • Udostępnij
System Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP): historia powstania, główne zasady funkcjonowania na świecie i w Polsce, cele wdrożenia Aleksandra Grzelewska Agnieszka Kaźmierczak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska s. 29-52
    Zacytuj
  • Udostępnij
Opinie usługodawców o systemie Jednorodnych Grup Pacjentów – badanie własne Aleksandra Grzelewska Agnieszka Kaźmierczak Jan Krakowiak Włodzimierz Stelmach Joanna Sułkowska s. 157-168
    Zacytuj
  • Udostępnij