Znaleziono 6 artykułów

Sławomira Kańduła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inicjatywa JESSICA jako innowacyjna metoda wykorzystania funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju obszarów miejskich Sławomira Kańduła s. 31-40
Additional restrictions of the debt of local self-government with state public debt growing : methods and grounds for restrictions Sławomira Kańduła s. 107-132
Czynniki ograniczające efektywność aktywnej polityki rynku pracy: wybrane kwestie Sławomira Kańduła Ilona Kijek s. 139-147
Prawo Wagnera w gospodarce jednostek samorządu terytorialnego Sławomira Kańduła s. 141-160
Projekt zmian mechanizmu wyrównania finansowego dla gmin na tle postulatów teorii federalizmu fiskalnego Sławomira Kańduła s. 153-168
Dochody podatkowe miast w warunkach kryzysu gospodarczego (wybrane zagadnienia) Sławomira Kańduła s. 169-185