Znaleziono 6 artykułów

Krystian Kałuża

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odkupieni w Jezusie Chrystusie? : soteriologia chrześcijańska wobec wyzwań islamu Krystian Kałuża s. 29-55
Chrześcijańska soteriologia w obliczu wyzwań rozumu krytycznego Krystian Kałuża s. 32-68
Christus in den Religionen : Raimon Panikkars Christologie in interreligiöser Perspektive Krystian Kałuża s. 49-74
Jezus Chrystus jako obraz Nieprzedstawialnego : teologia chrześcijańska w kontekście filozofii postmodernistycznej Krystian Kałuża s. 107-128
Teologia trynitarna jako podstawa chrześcijańskiej teologii religii? Krystian Kałuża s. 277-312
Sis tu tuus, et ego ero tuus : Znaczenie podmiotowości dla refleksji teologicznej Krystian Kałuża s. 357-372