Znaleziono 10 artykułów

Leszek Kałkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rynek nieruchomości w Polsce w 2004 r. Leszek Kałkowski s. 5-14
Narodowy zasób nieruchomości gruntowych Leszek Kałkowski s. 5-17
Polski rynek nieruchomości : bilans otwarcia po wejściu Polski do Unii Europejskiej Leszek Kałkowski s. 12-45
Property market in Poland in 2004 Leszek Kałkowski s. 14-22
New data on the property market Leszek Kałkowski Władysław Rydzik s. 42-49
Poszerza się wiedza o polskim rynku nieruchomości Leszek Kałkowski Władysław Rydzik s. 42-50
Projekt badawczy : Przestrzenne, ekonomiczne i społeczne problemy scalania i wymiany gruntów w Polsce. Studium przypadku województwa małopolskiego Leszek Kałkowski s. 82-86
Usługi nieruchomościowe w gospodarce krajów Unii Europejskiej Leszek Kałkowski s. 116-123
    Zacytuj
  • Udostępnij
Udział usług związanych z nieruchomościami w gospodarce narodowej Leszek Kałkowski s. 124-131
National stock of land properties : [abstract] Leszek Kałkowski s. 149