Znaleziono 5 artykułów

Agnieszka Kłysik-Uryszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego – wyniki badania ankietowego Agnieszka Kłysik-Uryszek Tomasz Serwach s. 29-44
Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia się przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego Piotr Gabrielczak Agnieszka Kłysik-Uryszek s. 45-59
Equity Investments vs. Debt Investments – What Drives OFDI in Polish Industry Agnieszka Kłysik-Uryszek s. 65-81
    Zacytuj
  • Udostępnij
Konkurencja podatkowa jako czynnik lokalizacyjny polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Agnieszka Kłysik-Uryszek Tomasz Uryszek s. 101-115
Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego : próba weryfikacji modelu uppsalskiego Anetta Kuna-Marszałek Agnieszka Kłysik-Uryszek s. 283-295