Znaleziono 8 artykułów

Andrzej Kłossowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka i komparatystyka w badaniach nad książką polską za granicą : wybrane zagadnienia Andrzej Kłossowski s. 25-44
Instytucje książki polskiej i księgozbiory polskie na obczyźnie : początki - cele, zadania i przyczyny przemian - współczesne przeobrażenia i perspektywy Andrzej Kłossowski s. 89-141
Księgarsko-wydawnicze związki Władysława Mickiewicza z J. I. Kraszewskim Andrzej Kłossowski s. 171-184
"Ambasador książki polskiej w Paryżu, Władysław Mickiewicz", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Księgarsko-wydawnicze związki Władysława Mickiewicza z J. I. Kraszewskim", Andrzej Kłossowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1974) : [recenzja] Andrzej Sępoliński Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Ambasador książki polskiej w Paryżu Władysław Mickiewicz", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Ryszard Torchalski Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 574-577
"Polski emigracyjny ośrodek naukowy we Francji w latach 1831-1892", Danuta Rederowa, Wrocław 1972 : [recenzja] Andrzej Kłossowski Danuta Rederowa (aut. dzieła rec.) s. 768-770