Znaleziono 4 artykuły

Jan Andrzej Kłoczowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamiętaj! Jan Andrzej Kłoczowski s. 25-29
"Drogi człowieka mistycznego", Jan Andrzej Kłoczowski, Kraków 2001 : [recenzja] Rafał Kazimierz Wilk Jan Andrzej Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 229-233
„Idea Boga po Auschwitz“, Hans Jonas, tłum. Grzegorz Sowiński, wstęp Jan Andrzej Kłoczowski, Kraków 2003 [recenzja] Marek Pluta Hans Jonas (aut. dzieła rec.) Jan Andrzej Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Grzegorz Sowiński (tłum.) s. 361-362
"Filozofia dialogu", Jan Andrzej Kłoczowski, Poznań 1005 : [recenzja] Marek Wójtowicz Jan Andrzej Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 467-469