Znaleziono 5 artykułów

Witold Kłaczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność reformacyjna Suchodolskich Witold Kłaczewski s. 53-68
Zbory różnowiercze w Piaskach i ich patronowie Witold Kłaczewski s. 65-75
Szlachta Lubelszczyzny wobec procesu Jerzego Lubomirskiego w 1664 roku Witold Kłaczewski s. 111-117
Kilka rys na portrecie sławnego rokoszanina : rzecz o najnowszej biografii Jerzego Sebastiana Lubomirskiego Zbigniew Anusik Witold Kłaczewski (aut. dzieła rec.) s. 145-191
330-lecie Konfederacji Tyszowieckiej Witold Kłaczewski s. 311-312