Znaleziono 1 artykuł

Bogdan Kędziora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy polityczne duchowieństwa katolickiego w ocenach "Ziemi Lubelskiej" i "Głosu Lubelskiego" w latach 1926 - 1931 w latach 1926-1931 Bogdan Kędziora s. 211-227