Znaleziono 2 artykuły

Łukasz Kędziora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja miejskich tras turystycznych Nowego Orleanu jako przykład lokalnej oferty turystyki kulturowej Łukasz Kędziora s. 4-18
Waloryzacja turystyczno-kulturowa Powiatu Konińskiego Łukasz Kędziora s. 36-47