Znaleziono 6 artykułów

Ewa Józefa Jezierska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy chrystologii w liście św. Pawła do Filemona Ewa Józefa Jezierska s. 15-22
"Żyjemy dla Pana, umieramy dla Pana..." : św. Paweł o proegzystencji chrześcijanina w 2 Kor 5,15 i Rz 14,7-8 Ewa Józefa Jezierska s. 27-33
"Być z Chrystusem" zaraz po śmierci : św. Paweł o wspólnocie wiernego z Chrystusem po życiu doczesnym (Flp 1,23; 2 Kor 5,8) Ewa Józefa Jezierska s. 29-36
Tymoteusz i Tytus wzorem kapłana Chrystusowego : obraz kapłana w Listach Pasterskich (1-2 Tm, Tt) Ewa Józefa Jezierska s. 31-39
XLV Sympozjum Biblistów Polskich. IV zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich Ewa Józefa Jezierska s. 192-194
VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich : 48. Sympozjum Biblistów Polskich, Tarnów, 7–9 września 2010 r. Ewa Józefa Jezierska s. 225-226