Znaleziono 2 artykuły

Rozalia Jermołajewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Lenin a polski ruch robotniczy", Rozalia Jermołajewa, Aleksander Manusiewicz, tł. Wilhelm Mensz, Warszawa 1976 : [recenzja] Leszek Piątkowski Rozalia Jermołajewa (aut. dzieła rec.) Aleksander Mausiewicz (aut. dzieła rec.) Wilhelm Mensz (tłum.) s. 147-151
Refleksje o Leninie i polskim ruchu robotniczym : (w związku z książką Rozalia Jermołajewa, Aleksander Manusiewicz, Lenin a polski ruch robotniczy, Warszawa 1976) Jan Kancewicz Rozalia Jermołajewa (aut. dzieła rec.) Aleksander Manusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 733-741