Znaleziono 5 artykułów

Artur Jendrzejewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pobyt i główne nurty działań oficera polskiego wywiadu mjr. Jana Henryka Żychonia na terenie Wolnego Miasta Gdańska (1928-1939) Bartosz Gondek Artur Jendrzejewski s. 19-32
Działalność wywiadowcza organizacji konspiracyjnych w rejonie Starogardu w latach 1939-1945 Artur Jendrzejewski s. 103-112
Niemieckie organizacje cywilno-wojskowe w Prusach Wschodnich w latach dwudziestych XX wieku : w świetle dokumentów gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego Artur Jendrzejewski s. 269-287
"Struktura, organizacja i metody działania bydgoskiej ekspozytury polskiego wywiadu w latach 1930-1939", Tomasz Grabarczyk, Toruń 2001 : [recenzja] Artur Jendrzejewski Tomasz Grabarczyk (aut. dzieła rec.) s. 276-279
Instrukcja z 5 stycznia 1920 roku dla przedstawicieli wojskowych przy Generalnym Komisarzu Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku Artur Jendrzejewski s. 619-627