Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Jelonek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prorocy : głosiciele słowa Tomasz Jelonek s. 19-40
Doskonałość odnowionego przymierza według Listu do Hebrajczyków Tomasz Jelonek s. 51-63
Miłosierdzie Boga w poglądach chasydów polskich Tomasz Jelonek s. 99-116
"Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane O. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB", red. Tomasz M. Dąbek, Tomasz Jelonek, Kraków 1993 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Tomasz M. Dąbek (aut. dzieła rec.) Tomasz Jelonek (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Dyskusja Michał Czajkowski Michał Czajkowski Tomasz Jelonek Andrzej Kosiński Bogusław Nadolski Celestyn Napiórkowski Roman Rogowski Jacek Salij Alfons Skowronek Adam Stanowski Stanisław Stefanek Zdzisław Tranda Hanna Walczak Andrzej Zuberbier s. 296-320