Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Jelewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
AnthropoTechne Art : Interview with Agnieszka Jelewska = Sztuka antropotechniczna Wywiad z Agnieszką Jelewską Agnieszka Jelewska Witold Wachowski Monika Włudzik s. 215-220, 413-418