Znaleziono 1 artykuł

Jane E. Jeffrey

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Women Writing Latin from Roman Antiquity to Early Modern Europe", ed. by Laurie J. Churchill, Phyllis R. Brown, Jane E. Jeffrey, Vol. 1: "Women Writing Latin in Roman Antiquity, Late Antiquity and the Early Christian Era"; Vol. 2: "Medieval Women Writing Latin"; Vol. 3: "Early Modern Women Writing Latin, New York–London 2002 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Phyllis R. Brown (aut. dzieła rec.) Laurie J. Churchill (aut. dzieła rec.) Jane E. Jeffrey (aut. dzieła rec.) s. 174-175