Znaleziono 10 artykułów

Kazimiera Jaworska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Kościoła katolickiego w integrowaniu społeczeństwa dolnośląskiego w latach 1945 –1951 Kazimiera Jaworska s. 7-20
Działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy w czasach PRL Kazimiera Jaworska s. 7-20
Ideologizacja szkolnictwa średniego w Legnicy w latach 1945 –1956 Kazimiera Jaworska s. 37-61
Władza komunistyczna wobec obchodów milenium chrztu Polski w archidiecezji wrocławskiej Kazimiera Jaworska s. 49-60
Organizacja życia polskiego w Legnicy po zakończeniu II wojny światowej Kazimiera Jaworska s. 51-71
Pamięć o bitwie pod Legnicą (1241) w Legnicy w latach 1945-2001 Kazimiera Jaworska s. 133-146
Kardynał Bolesław Kominek w ocenie lokalnej administracji wyznaniowej w latach 1956-1974 Kazimiera Jaworska s. 149-178
Realizacja założeń polityki oświatowej w Polsce w latach 1945–1956 : główne zagadnienia Kazimiera Jaworska s. 183-194
„Nawiedzenie obrazu Czarnej Madonny na terenie obecnej diecezji legnickiej w latach 1963–1964”, Sławomir Kowalski, Legnica, 2017 : [recenzja] Kazimiera Jaworska Sławomir Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Relacja między Państwem a Kościołem Katolickim w Polsce w latach 1945-1956 Kazimiera Jaworska s. 233-254