Znaleziono 10 artykułów

Grzegorz Jawor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów opozycji politycznej w średniowiecznej Polsce : Grot i Łukasz ze Słupczy (ok. 1370 - 1471) Grzegorz Jawor s. 7-23
Współistnienie grup etnicznych na Rusi Czerwonej w XV- XVI wieku na przykładzie stosunku do społeczności wołoskich Grzegorz Jawor s. 53-66
Obraz rodziny chłopskiej w Polsce XV wieku w świetle ksiąg oficjała lubelskiego Grzegorz Jawor s. 81-91
"Ludność chłopska i wspólnoty wiejskie w województwie lubelskim w późnym średniowieczu, schyłek XIV - początek XVI wieku, Grzegorz Jawor, Lublin 1991 : [recenzja] Grzegorz Jawor Kazimierz Myśliński s. 118-120
[Sprawozdanie z działalnosci Lubelskiego] Grzegorz Jawor Tadeusz Radzik s. 145-147
Początki oficjalnej korespondencji więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku : jesień 1943 r. Grzegorz Jawor s. 155-167
Wytop i dystrubucja żelaza w XV-XVI w. w świetle najstarszej księgi sądowej miasta Kamionki w ziemi lubelskiej i źródeł archeologicznych Grzegorz Jawor Andrzej Rozwałka s. 163-172
Elity osad prawa wołoskiego na Rusi Czerwonej. Przemiany i trwanie : (na przykładzie wsi Lubycza w województwie bełskim od XV do połowy XIX wieku) Grzegorz Jawor s. 227-239
"Problemy dziejów i konserwacji miast zabytkowych. Materiały II Sympozjum Miast Kazimierzowskich w Radomiu i Kazimierzu Dolnym. 23-24 września 1988 roku", red. R. Szczygieł, Radom - Kazimierz Dolny 1990 : [ recenzja] Grzegorz Jawor R. Szczygieł s. 282-285
Sesja naukowa"Dzieje Urzędowa i ziemi urzędowskiej" (11 maja 1985) Grzegorz Jawor s. 315-318