Znaleziono 6 artykułów

Roman Jaskuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura historii Polski w wydawnictwach francuskich Karola Forstera w latach 1833-1879 Roman Jaskuła s. 59-82
Związki Aleksandra von Humboldta z Karolem Forsterem - emisariuszem Hotelu Lambert Roman Jaskuła s. 109-130
"Wydawnictwo Biblioteka Polska Kazimierza Józefa Turowskiego 1855-1863", Roman Jaskuła, Kraków 1992 : [recenzja] Marek Szrenica Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Karol Forster. Emigracyjny działacz, pisarz i wydawca. 1800-1879", Roman Jaskuła, Kraków 2002 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Czasopismo >>niewiasta<< (1860-1863). Szkic monograficzny", Roman Jaskuła, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XII z.4 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Roman Jaskuła (aut. dzieła rec.) s. 289
Czasopismo "Niewiasta" (1860-1863) : szkic monograficzny Roman Jaskuła s. 453-494